RYOTARO KAWASHIMA 

ART DIRECTION & GRAPHIC DESIGN




FlowBack “Fireworks”
CD - 2010
Art Direction & Design: Ryotaro Kawashima
Artist Photography: Kiyoaki Sasahara




Copyright ⓒ Ryotaro Kawashima. All rights reserved